Switch Nedir? Hub Nedir ?

switch-nedir-hub-nedir
switch-nedir-hub-nedir

Switch (Ağ anahtarı) nedir?

Switch nedir?, Hub nedir?; Switch ler bir nevi daha kompleks Hub’lardır. Büyük bir ağ’ı segmentlere (parçalara) bölerek ağ performansını arttırır. Herhangi bir node’tan gelen verinin tüm ağa dağıtılması yerine istenilen node’a dağıtılmasını sağlar.Ağ durumunu izler,veriyi gönderip,iletim işleminin yapılıp yapılmadığını test eder.Bu özelliğe “store and forward” (depola ve ilet) denir. OSI yedi katman modelinin 2. katmanında ve yeni switch’ler IP Routing yapabildiği için 3. katmanda da çalışır.

Switch Nedir? Hub Nedir ?
7. Uygulama. 6. Sunum. Uygulama Grubu-Yazılım. 5. Oturum. 4. Taşıma. Ara katman- Yazılım ve donanım arası. 3. Ağ. 2. Veri iletim. Ağ Grubu-Donanım. 1. Fiziksel.
Switch Nedir? Hub Nedir ?
Switch Nedir? Hub Nedir ?

Switch üzerinde bir çok porta sahip olup, portlara bağlı olan cihazların ağ paylaşımını , birbirleri ile haberleşmesini , internetinizi kablo ile birden çok bilgisayara dağıtımı işlevler için kuallnılmakla beraber ( Yönetilebilir Switch lerde ) Hangi porta ne kadar veri erişimine sahip olacağını belirlemek de mümkündür. Bir çeşit port çoklayıcı olarak da düşünülebilir. 

Switch Nasıl Çalışır?

Switch ler Portlarına bağlanan makinelerin MAC adreslerini kendi tablosuna kaydeder ve data transferi mac adreslerine gore noktadan noktaya gerçekleşir. Switchler hublara göre daha
akıllı cihazlardır ve kendi üzerlerinde işlemcileri ve hafızaları vardır. Switch ler yanlızca makinelerin direk olarak bağlanması için değil ayni zamanda ağların yükünü azaltmak için kullanılırlar.

Switch Nedir? Hub Nedir ?
Switch Nedir? Hub Nedir ?

İyi bir switch yüksek bir hafızaya, portlara aktarım ve portlar arası iletim hızına sahip olmalıdır. Eğer port başına düşen hafıza veya dinamik olarak paylaşılan hafıza düşük ise daha sonra gelen paketler o portun hafızasında tutulamıyacak ve tekrar yollanması istenecektir. Switch ler bir ağı hızlandırır fakat ikiye bölmezler.

Hub Nedir ?

Yıldız yapısındaki ağlarda ( Yıldız Topolojsi bkz. ) merkezi bağlantıyı sağlayan cihazdır.

Hub kendisine bağlanılan tüm node’larn birbirleri ile iletişim kurmasını sağlar. Hub’a bağlanılan her ekipmanın kendi güç kaynağı olduğu gibi hub’nda kendi güç kaynağı vardır. Hub aslında içerisinde tüm portları birbirine bağlayan kablolardan oluşmuş bir cihazdır ve kablolardan taşınan bilgiyi anlama kapasitesine sahip değildir. Yanlızca bir porttan gelen paketleri diğer bütün portlara yayın (broadcast) şeklinde iletir.

Bu yüzden OSI yedi katman modelinde, fiziksel katmana dahildir.Günümüzde Hub lar yerini Switch lere bırakmışlar dır.

Switch Nedir? Hub Nedir ?
Switch Nedir? Hub Nedir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir